Testamentera en gåva till Min Stora Dag

Testamentera en gåva till Min Stora Dag och låt glädjen leva vidare hos barn som kämpar.

En vanlig uppfattning är att du måste testamentera hela ditt arv. Faktum är att du själv kan välja hur stor del av ditt arv du vill lämna vidare till välgörenhet. Ingen gåva är för stor eller för liten. Alla bidrag gör stor skillnad. Så efter att du har tänkt på dina nära och kära så har du möjlighet att testamentera en del till välgörenhet.

Väljer du att skriva in Min Stora Dag i ditt testamente, gör så här:

• Skriv Min Stora Dags fullständiga juridiska namn ”Stiftelsen Min Stora Dag”.
• Ange Min Stora Dags organisationsnummer 802409-8264.
• Om du inte vet det exakta gåvobeloppet som du vill testamentera, ange till exempel ”X % av mitt kvarlåtenskap ska gå till Min Stora Dag”. Du kan även välja att testamentera en fastighet, bostadsrätt, fonder och aktier.

För att testamentet ska vara juridiskt giltigt så ska du tänka på några saker:

• Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av dig personligen med namn, ort och datum.
• Två samtidigt närvarande vittnen ska bevittna din namnteckning. De behöver veta att de bevittnar ett testamente men inte känna till vad som står i det. Vittnena får inte vara nära släkt eller arvtagare till dig och ska ha fyllt 15 år.

Här kan du läsa mer om hur du skriver ett testamente.

Hör av dig till oss

Isabella Limslätt

Isabella Limslätt
Jurist
isabella.limslatt@msddev.inthecold.se
070-262 34 42
08-660 50 96 (växel)

Hur skriver man ett testamente?

Att testamentera behöver inte vara svårt. Det finns lite saker som kan vara bra att veta om.

Till exempel hur den legala arvsordningen ser ut och att det finns formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt.

Fler sätt att stötta oss

Du kan stötta Min Stora Dag på många olika sätt. Här kan du läsa mer om hur du kan gå tillväga.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner