Integritetspolicy och cookies

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Min Stora Dag.

I vår integritetspolicy kan du läsa om hur Min Stora Dag hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer på Min Stora Dag som personuppgiftsansvarig. Den utgår även ifrån de krav vår branschorganisation Giva ställer på sina medlemmar.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner