Medicinska rådet – en avgörande länk mellan Min Stora Dag, barnen och vården

Min Stora Dags medicinska expertråd utgör en viktig stomme i organisationens arbete. Rådet hjälper till med hälso- och sjukdomsrelaterade tolkningar och bedömningar samt bidrar med sin professionella expertis till strategiska verksamhetsfrågor.

Medicinska rådet träffar regelbundet medarbetare på Min Stora Dag för att vägleda i olika frågor. Som sakkunniga representanter av sjukvården bidrar rådet till Min Stora Dags verksamhet och utvecklingsarbete.

Genom olika studiebesök och kommunikationsinsatser ökar det medicinska rådet dialogen mellan det offentliga och det ideella, mellan Min Stora Dag och vårdenheterna runtom i landet. Det bidrar därmed till ökad förståelse kring hur en Stor Dag gör skillnad och hur vardagen för ett sjukt barn faktiskt ser ut.

Vi är Min Stora Dags medicinska råd

Sven Bölte
Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND).

Fredrik Lindgren
Biträdande Överläkare Sektionen för Gastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Charlotte Nylander
Barn- och ungdomsläkare i Sörmland, medicine doktor vid Uppsala universitet.

Dan Jacobson
Med.dr, specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset

Svante Norgren
Överläkare, med.dr, temachef barn- och kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset.

Det kan ju inte bli mycket bättre, när man får vara delaktig i projekt vars enda målsättning är att ge så mycket glädje som möjligt

– Sven Bölte, medlem i medicinska rådet

Möt Sven Bölte – en del av Min Stora Dags medicinska råd

Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet och föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND). Här berättar han om den energi hans medverkan i Min Stora Dags medicinska råd ger honom.

Hur ser arbetet i det medicinska rådet ut?

– Det är ett mycket berikande sammanhang. Jag får medverka i Min Stora Dags arbete tillsammans med andra goda erfarna kollegor från olika biomedicinska och paramedicinska discipliner. Vi ses flera gånger per år för utbyte samt kommunicerar elektroniskt i olika dagliga frågor tillsammans med Min Stora Dags ledning.

Vad betyder det för dig att sitta i Min Stora Dags medicinska råd?

– Det är givande för mig och ger mycket mer kraft än det tar energi. Det kan ju inte bli mycket bättre, när man få vara delaktig i projekt vars enda målsättning är att ge så mycket glädje som möjligt till sjuka, svårt funktionsnedsatta och andra barn som annars har det svårt i livet.

Hur ser du att det medicinska rådet bidrar till Min Stora Dags verksamhet?

– Vi i rådet har privilegiet att optimera Min Stora Dags projekt från ett vetenskapligt och kliniskt-praktiskt perspektiv. Det uppkommer många intressanta och utmanande frågor att ta ställning till. Bland annat undersöker vi hur projekt kommer att kunna se ut i praktiken, hur de kommer att påverka barnen och deras omgivning samt om de är helt i linje med Min Stora Dags riktlinjer.

Barnläkaren Dan: Extra tufft år för barnen

I och med covid-19 har en redan tuff vardag för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser blivit ännu tuffare.

Barnläkaren Dan Jacobsson sitter med i Min Stora Dags medicinska råd och ser ett ökat behov av Stora Dagar.

Läs mer om Min Stora Dag

Vi är en välgörenhetsorganisation som ger glädjefyllda upplevelser till barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Här kan du läsa mer om verksamheten och vårt arbete.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner