Ett samarbete som vill göra skillnad för barn med autism

Alla barn har rätt till en givande fritid och meningsfulla sociala sammanhang. Därför har Min Stora Dag och Autism- och Aspergerförbundet initierat projektet Hela Spektrat.

Projektet har två beståndsdelar. Den ena är att utveckla inspirerande seminarium med fokus på aktuella rön och insikter, den andra är att utveckla specialanpassade läger för barn med autism.

Målet är att göra varaktig skillnad för barn med autism i Sverige.

Specialframtagen film för tågintresserade ungdomar

Följ med in i tågens spännande värld! 

Hela Spektrat anordnade en fullmatad tågaktivitet för intresserade ungdomar med autismdiagnos. Över nätet fick de ställa frågor och kika in bakom kulisserna i SJ:s tågdepå i Hagalund.

Nu får även du chans att följa med på en rundtur med tågsexpert Marivan Sherzad vår unika tågfilm.

Hela Spektrat Special – råd och reflektioner i en oförutsägbar tid

Coronapandemin har inneburit en annorlunda och prövande tid för många av oss, inte minst för barn och unga med autism.

Hela Spektrat har tagit fram fyra filmer med reflektioner, tips och råd för att bättre kunna stötta våra barn och unga med autism i dessa oförutsägbara och speciella tider.

Konkreta tips och verktyg

Syftet är att ge konkreta tips och verktyg att knyta an till när vardag och rutiner är slagna ur spel, ett stöd för att bättre kunna anpassa sig till de många förändringarna. Vi vill också bekräfta känslor man upplever här och nu.

Medverkande är Tatja Hirvikoski (KIND), Joanna Lundin (Skolkraft), Mats Jansson (Autism- och Aspergerförbundet) samt den uppskattade ordkonstnären Anna PG som själv lever med autism.

Ta del av filmerna

Här får du konkreta tips och verktyg för att hantera vardagen när rutiner är slagna ur spel.

Seminarium med Hela Spektrat

Tisdag den 18 februari genomfördes ett första seminarium på Lilla Cirkus i Stockholm där över 300 engagerade gäster närvarade; allt från stadsdelsförvaltningar, andra intresseorganisationer och företag samt volontärer och medlemmar från våra respektive organisationer.

Även starkt engagerade anhöriga fanns på plats på seminariet, däribland föräldrarpodden Funkismorsorna och initiativtagaren till föreningen Bara Vanlig, Niclas Wennerlund.

Samtal om hur vi skapar meningsfulla aktiviteter

Moderator Jan Gradvall välkomnade gäster som barnombudsman Elisabeth Dahlin, komikern och pappan Måns Möller, psykiatrikern Anders Hansen samt fantastiska föreläsaren Anna PG.

Vi fick ta del av viktiga samtal kring hur vi kan skapa fler positiva sammanhang, mer meningsfulla aktiviteter och framför allt en bättre anpassad och tillgänglig fritid för barn med autism.

– Det finns hundratusentals barn som behöver aktiveras så det finns ingen brist på ungar som behöver få en meningsfull fritid, säger Måns Möller.

Sex av tio barn med autism har begränsade möjligheter till fritidsaktiviteter

Novus har genomfört en undersökning på uppdrag av Min Stora Dag och Autism-och Aspergerförbundet.

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur barn med autism upplever sin fritid.

Det här är Hela Spektrat

Barn med autism har ibland svårt att hitta sammanhang eller aktiviteter där de kan fylla på med energi. Det krävs förståelse, rätt bemötande och ofta anpassningar för att de ska kunna delta. Därför har Autism- och Aspergerförbundet och Min Stora Dag initierat projektet ”Hela Spektrat”.

Alla barn har rätt till en givande fritid och meningsfulla sociala sammanhang. Men för barn med autism kan det ibland vara svårt att hitta sådana. Det är därför projektet Hela Spektrat finns, med målet att göra varaktig skillnad för barn med autism i Sverige.

Projektet, som möjliggörs med hjälp av Postkodlotteriets finansiering, fick sitt startskott i september 2019 och kommer pågå under fyra år.

Projektet står på två ben

Hela Spektrat består av två beståndsdelar. Den ena är att utveckla inspirerande seminarium med fokus på aktuella rön och insikter. Detta för att skapa en bättre förståelse och kunskap om livssituationen för barn med autism. Seminariet ska sprida medvetenhet om autism utifrån ett barn- och anhörigperspektiv på såväl individ som samhällsnivå.

Den andra delen handlar om att utveckla specialanpassade läger för barn med autism och deras föräldrar. Lägerformatet ska erbjuda barn med autism ett nytt fritidsalternativ, helt utformat utifrån deras behov och förutsättningar. Deras föräldrar ska även genom föreläsningar och samtal få möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter och kunskaper med varandra.

Att uppleva glädje, skapa varaktiga relationer och få vara i sammanhang där man passar in är projektets huvudsakliga syfte.

Se filmen för att lära dig mer om projektet.

 

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner