Uppdaterad information från Min Stora Dag med anledning av covid-19

(2021-01-12 kl. 16.12)

Så här anpassar och ställer vi om verksamheten med anledning av coronaviruset.

Min Stora Dag följer utvecklingen av pandemin och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten (Fhm) och UD och vi är i nära dialog med representanter från vårt medicinska råd för att göra väl avvägda bedömningar kring nödvändiga förändringar i vår verksamhet.

I planeringen av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Till följd av de skärpta restriktionerna och den ökade smittorisken i landet följer vi avrådan gällande fysiska möten samt ej nödvändiga resor. Fhm:s avrådan gäller just nu fram till 24 januari och kvarstår den allvarliga situationen i landet kan deras avrådan förlängas. Under tidig vår, just nu med beslut fram till den 1 april,  genomför vi heller inga fysiska Stora Dagar i grupp eller läger.

På grund av den oberäkneliga situationen vi alla lever i och då vår målgrupp kan vara extra infektionskänslig, planerar och genomför vi heller inga resor utomlands till och med 1 juni 2021.

Vi behöver likt resten av samhället ställa om och anpassa oss till nya, exceptionella förutsättningar, och parallellt gör vi vårt yttersta för att skapa nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att stötta, glädja och nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar-upplevelser. Bland annat anordnar vi digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära UpplevelsepaketHåll koll på vår hemsida eller registrera dig via vår Upplevelsebevakare för att ta del av nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en egen Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär på Min Stora Dag.

Här nedan har vi samlat de vanligast förekommande frågorna om hur vi arbetar och ställer om under coronapandemin.

Tack och ta hand om er!

Vanliga frågor

 • Hur har era Stora Dagar påverkats av coronaviruset?

  Flera önskningar från barnen, som till exempel att resa utomlands eller gå på konsert, går inte att genomföra på grund av covid-19 i enlighet med rekommendationen från Folkhälsomyndigheten och vårt medicinska råd. Barn som nomineras av sin läkare till en egen Stor Dag lämnar alltid in tre önskningar så vi kan öka våra chanser att uppfylla en av barnets önskningar. Vi har en nära dialog med barnen och familjerna för att hitta kreativa och coronaanpassade alternativ.

  När det gäller våra Stora Dagar i grupp, Stor Dag på läger och Upplevelsepaket har vi bland annat ställt om fysiska möten till digitala aktiviteter. Vi har även utvecklat våra Upplevelsepaket så de går att använda hemma, tryggt och coronasäkert. Det är exempelvis hemma-middagar via restaurangkedjan Pinchos, room makeovers, teknikgåvor och presentkort på pyssel.

 • Hur arbetar ni med utlandsresor under coronapandemin?

  Ett vanligt år uppfyller vi många önskningar om att åka utomlands. Under 2020 vågade vi på grund av det mycket speciella och osäkra läget inte skicka iväg barn utomlands. Barnens trygghet är alltid vår högsta prioritet.

  Vi har därför tagit ett beslut om att inte boka några Stora Dagar fram till 1 juni 2021. Så länge resande bedöms osäkert och riskfyllt kan vi dessvärre inte erbjuda det alternativet till barn som får en egen Stor Dag. Barnens trygghet är alltid vår högsta prioritet. Ända sedan mars 2020 har vi gjort vårt yttersta för att försöka hitta fina och härliga hemma-alternativ till reseönskningar, men för några familjer blir beskedet att inte kunna resa iväg ändå en besvikelse. De har vi stor förståelse för, särskilt med tanke på den svåra situation de redan befinner sig i. Vi hoppas innerligt att kunna arrangera resor så snart som möjligt igen.

 • Hur arbetar ni med era Upplevelsepaket under pandemin?

  Vi har utvecklat flera olika Upplevelsepaket så de går att använda hemma, tryggt och coronasäkert. Det är i dessa tider extra viktigt att ge barnen i vår målgrupp glädje och kraft på ett sätt som är tillgängligt utifrån allmänna råd. Våra Upplevelsepaket innehåller bland annat hemma-middagar via restaurangkedjan Pinchos, room makeovers, teknikgåvor och presentkort på pyssel.

 • Kan barnen skjuta upp sin egen Stora Dag till efter pandemin?

  En egen Stor Dag är för barn som är allvarligt sjuka och behöver glädje och kraft för att orka med en tuff tid. Barnen som får en egen Stor Dag nomineras av sjukvården, som bedömer att just de här barnen behöver extra uppmuntran och glädje via Min Stora Dag. En egen Stor Dag innebär att man får en önskning uppfylld.

  Vi har en policy att genomföra den egna Stora Dagen inom ett år från dess nominering. Detta är dels för att hörsamma att sjukvården sett ett aktuellt behov för barnet att få glädje, dels av rent praktiska skäl. Vi är en liten organisation med begränsade resurser som behöver kunna planera för att genomföra dessa skräddarsydda aktiviteter. Just nu finns det ingen som vet hur länge pandemin kommer pågå eller hur kommande rekommendationer kommer att se ut. Om vi skulle skjuta upp egna Stora Dagar på obestämd tid skulle det riskera att innebära en lång och otydlig väntan för barnet vilket vi vill undvika, såväl som att vi vill undvika att det skapas en kösituation för barn som ska få en egen Stor Dag.

 • Brukar Stora Dagar ställas in och har ni fått ställa in många dagar i år?

  Min Stora Dag har som mål att aldrig ställa in, utan ställa om genom att vara kreativa och flexibla. Under pandemin har vi inte kunnat genomföra exempelvis utlandsresor, konserter eller besök på tivoli, men vi har fortsatt att sprida glädje och kraft via andra typer av aktiviteter – så som digitala möten och upplevelser med familjen på trygg hemmaplan.

  De barn som får en önskan uppfylld av oss får alltid lämna in tre olika önskningar för att vi ska ha möjlighet att kunna uppfylla en av dem. Just nu är vi mitt i en global pandemi, så det är såklart utmanande för oss alla. Vi har i vissa fall fått be om fler önskningar för att kunna ordna ett säkert alternativ utifrån rådande, exceptionella omständigheter.

 • Vad brukar ni få in för önskningar?

  Vi får in så många olika önskningar från barnen. Det är en fantastisk variation av önskningar där endast fantasin sätter gränser. Det kan vara alltifrån att gå på bio med familjen till att få åka helikopter, träffa sin idol eller få besöka en bondgård. Gemensamt är att barnen oftast önskar sig en upplevelse med sin familj. Vi får också frekvent in teknikönskningar och rumslösningar, som en ny gamingdator, telefon, tv eller att man vill ha hjälp att göra fint i sitt rum.

Tidigare information

(2020-11-18, kl. 14.13)

Så här anpassar och ställer vi om verksamheten på grund av coronaviruset.

Min Stora Dag följer utvecklingen och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och UD och vi är i nära dialog med representanter från vårt medicinska råd för att göra väl avvägda bedömningar kring nödvändiga förändringar i vår verksamhet.

I planeringen av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp kan vara extra infektionskänslig, har vi under hösten minskat antalet medverkande på våra läger likväl som våra Stora Dagar i grupp. Till följd av de skärpta restriktionerna och den ökade smittorisken i landet planerar vi från och med den 24 november och fram till den 7 januari inga fysiska Stora Dagar i grupp eller läger. På grund av den oberäkneliga situationen vi alla lever i, planerar och genomför vi inga resor utomlands under 2020 och till och med 1 juni 2021.

Vi behöver likt resten av samhället ställa om och anpassa oss till nya, exceptionella förutsättningar, och parallellt gör vi vårt yttersta för att skapa nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att stötta, glädja och nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar-upplevelser. Bland annat anordnar vi digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket. Håll koll på vår hemsida eller registrera dig via vår Upplevelsebevakare för att ta del av nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en egen Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär på Min Stora Dag.

Här nedan har vi samlat de vanligast förekommande frågorna om hur vi arbetar och ställer om under coronapandemin.

Tack och ta hand om er!

(2020-10-29, kl. 09.58)

Uppdaterad information med anledning av covid-19: Så här anpassar och ställer vi om vår verksamhet.

Min Stora Dag följer utvecklingen och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och UD och är hela tiden i nära dialog med representanter från vårt medicinska råd.

I planeringen av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp kan vara infektionskänslig, har vi under de kommande månaderna beslutat att minska antalet medverkande på våra läger likväl som våra Stora Dagar i grupp. På grund av den oberäkneliga situationen vi alla lever i planerar och genomför vi inga resor utomlands under 2020 och till och med 1 juni 2021.

I stället skapar vi nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar. Bland annat anordnar vi digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket. Håll koll på vår hemsida eller registrera dig via vår Upplevelsebevakare för att ta del av nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär på Min Stora Dag. Här kan du läsa mer om hur Min Stora Dags arbetar med att ställa om.

Tack och ta hand om er!

(2020-08-28, kl. 10.20)

Uppdaterad information med anledning av covid-19: Inga resor planeras eller genomförs 2020 och nya coronaanpassade Stora Dagar skapas för vår målgrupp.

Min Stora Dag följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, UD samt Vårdguiden 1117 och är i nära dialog med representant från vårt medicinska råd.

I planeringen av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp kan vara infektionskänslig, så har vi under de kommande månaderna beslutat att minska antalet medverkande på våra läger likväl som våra Stora Dagar i grupp. Och på grund av den oberäkneliga situationen vi alla lever i  just nu planerar och genomför vi inga resor utomlands under 2020.

Parallellt skapar vi nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar. Bland annat anordnar vi även digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket. Sök via vår hemsida eller registrera dig via vår ”Upplevelsebevakare”  för att ta del av våra nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär från Min Stora Dag. Här kan du läsa mer om Min Stora Dags arbete med att ställa om.

Tack och ta hand om er!

(2020-06-10, kl. 13.05)

Uppdaterad information från Min Stora Dag med anledning av covid -19: Äventyrshelgen på Höga Kusten skjuts fram, och istället anordnar vi digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket.

Min Stora Dag följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset covid -19 noga. Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, UD samt Vårdguiden 1117 och är i nära dialog med representant från vårt medicinska råd.

I planeringen av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring Coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp är infektionskänslig, så har vi beslutat att skjuta fram alla sedan tidigare inplanerade större Stora Dagar i grupp under april månad där aktiviteten innebär fysisk kontakt med flera personer. Tidsperioden kan förlängas till följd av en oförändrad eller eskalerande situation.

Vi har skjutit fram vår Äventyrshelg på Höga kusten den 21-24 maj och vårt Sommarhelg på Näs Gård den 25-28 juni. Information har skickats ut till de berörda.

Parallellt planerar vi nu om och skapar nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar. Bland annat anordnar vi digitala gruppaktiviteter samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket. Sök via vår hemsida https://msddev.inthecold.se/for-barn-och-unga/ansokan-stor-dag/ eller registrera dig via vår ”Upplevelsebevakare” https://msddev.inthecold.se/ansokan-stor-dag/upplevelsebevakaren/ för att ta del av våra nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär från Min Stora Dag.

Tack och ta hand om er!

(2020-04-06, kl. 09.50)

Uppdaterad information från Min Stora Dag med anledning av coronaviruset covid -19: vi skjuter fram Stora Dagar i grupp april ut. Även Äventyrshelgen på Höga Kusten ställs in.

Min Stora Dag följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset covid -19 noga.

Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, UD samt Vårdguiden 1117 och är i nära dialog med representant från vårt medicinska råd.

I planering av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring Coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Tisdagen den 11 mars informerade Folkhälsomyndigheten att de ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp är infektionskänslig, så har vi nu beslutat att med omedelbar verkan skjuta fram (dvs inte ställa in) alla inplanerade större Stora Dagar i grupp april ut. Tidsperioden kan förlängas i väntan på en klarare bild av situationen.

Vi ställer även in vår Äventyrshelg på Höga kusten den 21-24 maj.

Information skickas ut till de berörda.

Vi uppmanar i utskicket även alla våra medarbetare, volontärer samt barn och anhöriga som väntar på en Stor Dag att vid minsta tecken på symtom på luftvägsinfektion, avstå från medverkan på Stora Dagar och sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande.

Vi vidtar relevanta försiktighetsåtgärder om någon varit utomlands i smittdrabbad region eller om de planerar resor i närtid.

Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvariga volontär från Min Stora Dag.

Tack!

(2020-03-03)

Min Stora Dag följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset covid -19 noga för att inget barn som ska få en Stor Dag ska utsättas för någon form av risk.

Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, UD samt Vårdguiden 1117 och är i nära dialog med representant från vårt medicinska råd.

Våra volontärer får information, anvisningar och uppdateringar löpande och vi har bett dem meddela volontäransvarig på kansliet om de varit utomlands i smittdrabbad region eller om de planerar resor i närtid.

I planering av Stora Dagar ser vi över om omständigheterna kring Coronaviruset kan påverka upplägget. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvariga volontär från Min Stora Dag.

Tack!

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner