Om oss

 • Hur mycket samlar ni in?

  Under 2019 samlade vi in fantastiska 28 309 000 kronor.

 • Hur kontrolleras Min Stora Dag?

  Min Stora Dag har ett 90-konto som årligen granskas av organisationen Svensk Insamlingskontroll. Ett av huvudkraven för att få ha ett 90-konto är att de totala kostnaderna för administration och insamling uppgår till max 25 procent av de totala intäkterna. Innehavare av 90-konto har också som krav att minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till verksamhetens ändamål. Detta kontrolleras årligen av Svensk Insamlingskontroll samt även av auktoriserad revisor.

 • Vad innebär det att 86 procent av insamlade medel går till barnen?

  2019 uppgick Min Stora Dags så kallade ändamålskostnader, det vill säga de intäkter som går till verksamhetens mål, till 86 procent av de totala intäkterna. Dessa 86 procent är direkt kopplade till barnens upplevelser och täcker in alla kostnader som rör skapande, planering, inköp och genomförande av våra Stora Dagar.

  Det handlar till exempel om mat och logi för barnet och dess familj, transport för barnet och dess familj, porto för utskick av Upplevelsepaket, försäkringar med mera. Här ingår även personalkostnader för vissa medarbetare som behövs för att kunna planera, administrera och genomföra alla våra många olika aktiviteter.

 • Vad innebär att 14 procent går till administrativa kostnader?

  För att bedriva en kvalitativ verksamhet behövs administrativa kostnader. Det är till exempel personalkostnader, licenser, revisorer samt leasingkostnader som lokalhyra, kopiator och portomaskin. Utan kontor och medarbetare kan vi inte skapa våra Stora Dagar.

 • Hur många arbetar på Min Stora Dag?

  Vi är 18 stycken som arbetar på kansliet på Hälsingegatan 47 i Stockholm.

 • Varför har ni på kansliet lön?

  Min Stora Dags kansli och de 18 personer som jobbar där är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet för behövande barn. För att planera, administrera och genomföra Stora Dagar behöver vi professionella och dedikerade medarbetare.

  Det som skiljer oss från många andra välgörenhetsorganisationer är att vi inte samlar in pengar och delar ut dem. Vi samlar istället in för att sedan aktivt, effektivt och tryggt omvandla medlen i skapande och genomförande av varsamt utformade och kvalitetssäkrade Stora Dagar-aktiviteter. Kansliets medarbetare skapar förutsättningarna för de Stora Dagarna genom bland annat planering, paketering, kommunikation, koordinering och ständig översyn. Vi behöver även medarbetare för att administrera gåvor, sköta ekonomi och bedriva insamling.

 • Vad har ni för löner på Min Stora Dags kansli?

  Min Stora Dags löner sätts på en nivå som följer de riktlinjer som gäller för den ideella sektorn och vi har kollektivavtal. Vi jobbar aktivt med att hålla nere kostnader och utgifter.

 • Vad tjänar Min Stora Dags generalsekreterare?

  Generalsekreteraren avlönas med fast ersättning som revideras årligen. Rörlig ersättning utgår inte. Den fasta lönen är marknadsmässig men inte löneledande jämfört med motsvarande tjänster i branschen.

  Generalsekreterarens lön beslutas av Min Stora Dags styrelse. Generalsekreteraren avlönas idag med fast arvode på 75 000 kronor i månaden, en lönenivå som styrelsen anser är relevant för det ansvar det innebär att driva en organisation av den storlek och vikt som Min Stora Dag.

 • Varför har ni ert kansli i Stockholm?

  Min Stora Dag grundades i Stockholm år 2000 och har sedan dess haft sitt kansli i Stockholm. Våra medarbetare bor i Stockholm. Vi sitter nära två stora Universitetssjukhus (Karolinska i Huddinge och i Solna) där våra första samarbeten med vården inleddes.

 • Hur arbetar ni med kända personligheter?

  Min Stora Dag har fem ambassadörer som arbetar för oss ideellt med att sprida ordet om vår verksamhet. En av de vanligaste önskningarna från barn är att få träffa sina idoler. Därför arbetar vi aktivt med att knyta kända personer till oss som vi vet ofta efterfrågas av barnen. De kända personerna vi arbetar med ställer alltid upp utan arvode.

 • Hur många volontärer har ni?

  Vi har 250 volontärer från Ystad till Kiruna.

 • Hur kan man bli volontär?

  Du kan ansöka om att bli volontär här: https://msddev.inthecold.se/om-oss/bli-volontar/
  Där finner du också information om när vår ansökan är öppen och vad det ingår i uppdraget att vara volontär hos oss.

 • Varför har era volontärer ID-nummer?

  För att alla ska känna sig trygga och veta att en person med säkerhet är volontär för Min Stora Dag har alla våra volontärer ett personligt identifieringsnummer samt volontärsbricka.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner