Stora Dagar

 • Hur får man en egen önskan uppfylld?

  Till en egen Stor Dag, där barnen själva önskar vad de vill göra, blir barnet nominerad av vårdpersonal. Dessa Stora Dagar går inte att ansöka till.

 • Vem kan ansöka om en Stor Dag?

  Du som är mellan 4-18 år och har en allvarlig sjukdom eller diagnos kan ansöka om att delta på våra Stora Dagar i grupp, Stora Dagar på läger eller Stor Dag upplevelsepaket.

  Min Stora Dag finns för barn och ungdomar mellan 4 och 18 år som är bosatta i Sverige och lever med en allvarlig sjukdom eller diagnos.

 • Hur vet jag att mitt barn ingår i målgruppen?

  För att ingå i Min Stora Dags målgrupp ska barnet vara mellan 4-18 år, bosatt i Sverige och leva med en allvarlig sjukdom eller diagnos som påverkar vardagen med regelbundna vårdkontakter.

  Detta bekräftas med ett medicinska utlåtande/intyg som du bifogar när ni ansöker om en Stor Dag. Ni hittar det här: https://msddev.inthecold.se/wp-content/uploads/2020/12/min-stora-dag-intyg-vardpersonal.pdf 

  Är du osäker på om din sjukdom eller diagnos ingår i Min Stora Dags målgrupp? Du är alltid välkommen att skicka in en ansökan. Vi gör individuella bedömningar utifrån inkommen information och medicinskt intyg.

 • Vilka sjukhus samarbetar Min Stora Dag med?

  Min Stora Dag samarbetar med samtliga sjukhus i Sverige som har barn- och ungdomskliniker.

 • Vi har fått en aktivitet tidigare, kan vi ansöka igen?

  Det går bra att ansöka igen. Barn och unga i vår målgrupp som inte tidigare deltagit vid en aktivitet med oss prioriteras.

 • Jag har fler barn som har en sjukdom eller diagnos, kan jag söka för alla?

  Självklart, det går jättebra att ansöka för alla barn som ingår i Min Stora Dags målgrupp. Notera att det behövs en separat ansökan för varje barn.

 • Barnet har inte fått sin diagnos ännu, kan vi ansöka ändå?

  Detta bedömer vi utifrån det medicinska intyget som måste bifogas med ansökan.

 • Kan jag ansöka för ett syskon till ett barn som har en sjukdom eller diagnos?

  Tyvärr så går inte det. Våra medel används enbart till att skapa Stora Dagar för barn och unga i vår målgrupp.

 • Jag har egna önskemål om en aktivitet, hur gör jag då?

  En egen Stor Dag där barnet själv önskar vad hen vill göra på sin Stora Dag kan du inte ansöka till. Då är det vårdpersonal som nominerar barnet.

  Har du egna önskemål som rör en specifik aktivitet du ansökt till, så kan du mejla till oss på ansokan@msddev.inthecold.se. Vi kan aldrig lova att vi kan tillgodose ett önskemål men vi gör allt vi kan.

 • Kan jag ansöka till flera aktiviteter samtidigt? Hur fungerar urvalet?

  Det går såklart bra. Idag har vi dock ingen möjlighet att rangordna eller prioritera ansökningar.

 • Vi har ingen möjlighet att delta/nyttja den aktivitet vi har erbjudits/fått av er. Vad gör vi?

  Meddela oss detta så snart som möjligt på ansokan@msddev.inthecold.se så försöker vi tillsammans hitta en lösning som passar.

 • Har min ansökan kommit fram?

  När alla fält är korrekt ifyllda i ansökningsformuläret och du tryckt på ”Ansök” får du en bekräftelse på skärmen och till den mejladress som du angav.

  Får du ingen bekräftelse har ansökan inte gått igenom. Prova igen eller kontakta oss på ansokan@msddev.inthecold.se.

 • När får jag svar på min ansökan?

  Vi hanterar din ansökan så snart vi kan. Målet är att återkoppla till dig inom 14 dagar från det att en komplett ansökan med intyg har inkommit.

  Under vissa perioder när vi har väldigt mycket ansökningar kan svarstiden bli längre.

 • Hur fungerar er reservlista?

  För att så många barn som möjligt ska få chansen att få en aktivitet genom Min Stora Dag så prioriterar vi alltid de som aldrig fått något av oss tidigare. Har man deltagit i en aktivitet innan så hamnar man på reservlistan för den upplevelsen man har ansökt. När vi i mån av resurser bjuder in från reservlistan utgår vi alltid från hur länge sedan det var man deltog i en aktivitet senast. De som väntat längst sedan de fick en aktivitet prioriteras först i reservlistan.

Medicinskt intyg

 • Varför behöver jag ett medicinskt intyg när jag ansöker?

  Syftet med intyget är att vi ska kunna verifiera att barnet som ansöker om en Stor Dag ingår i vår målgrupp.

 • Vilka medicinska intyg kan jag skicka in?

  Intyget ska innehålla namn och personnummer på barnet, sjukdom och/eller diagnos, uppgifter om vem som ställt ut det samt datum.

  Intyget får inte vara äldre än 12 månader.

  Exempel på intyg är en kopia på läkarutlåtande utställt till försäkringskassan eller vår mall som du hittar här: https://msddev.inthecold.se/wp-content/uploads/2020/12/min-stora-dag-intyg-vardpersonal.pdf 

  Består intyget av flera sidor är det viktigt att vi får samtliga sidor samt att hela sidorna är med.

 • Jag har ansökt utan medicinskt intyg, hur gör jag nu?

  Det går bra att komplettera ansökan med intyg inom 14 dagar. Detta gör du enkelt här:
  msddev.inthecold.se/for-barn-och-unga/ansokan-stor-dag/komplettera-ansokan/

 • Hur skickar jag in det medicinska intyget jag har?

  Enklaste gör du det genom att bifoga intyget digitalt direkt i ansökningsformuläret när du gör ansöker. Hanteringstiden av din ansökan blir då kortare.

  Det går även bra att komplettera ansökan med intyg inom 14 dagar.
  Detta gör du enkelt här:
  msddev.inthecold.se/for-barn-och-unga/ansokan-stor-dag/komplettera-ansokan/

  Fotograferar du av intyget med en mobilkamera är det viktigt att ljuset och upplösningen är av den kvalité att det går att läsa texten, att hela sidorna är med på bild samt att samtliga sidor fotograferas.

 • Kan jag fotografera av intyget?

  Ja, det går bra under förutsättning att kvalitén är så pass bra att det går att läsa och att hela sidorna är med i bilden. Består det av flera sidor är det viktigt att vi får ta del av alla.

 • Mitt intyg är äldre än 12 månader men diagnosen är kronisk, kan vi använda det ändå?

  I en del fall där diagnosen är av en tydligt kronisk karaktär kan vi ibland göra undantag ifrån att intyget är äldre än 12 månader.

  Är du osäker så skicka in det du har så återkommer vi om något behöver kompletteras.

Upplevelsepaket

 • Hur registrerar jag mitt Upplevelsepaket?

  Klicka på ”registrera kod” som du hittar under fliken ”för barn och unga”.

  På sidan väljer du ditt aktivitetsnummer samt den kod som du fick med i paketet.

 • När ska jag aktivera mitt Upplevelsepaket?

  Vi rekommenderar att du aktiverar ditt paket så snart som möjligt. Då glömmer du inte bort det.

 • Hur ser tillgängligheten ut på de olika Parks and Resorts-parkerna?

  Här nedan finner du länkar till hur tillgängligheten ser ut, och vad som gäller för exempelvis ledarhundar och ledsagare, på respektive park.

  Gröna lund

  Kolmarden

  Skara sommarland

  Furuvik

 • Hur ser tillgängligheten ut på de olika Scandichotellen?

  Här kan du läsa om hur tillgängligheten och anpassningen till speciella behov ser ut hos Scandic:

  https://www.scandichotels.se/utforska-scandic/speciella-behov

 • Hur är tillgängligheten på Filmstadens biografer?

  Information om tillgängligheten i specifika salonger hittar du längst ner på informationssidan för respektive biograf.

  Läs mer direkt hos Filmstaden om deras tillgänglighet: filmstaden.se/tillganglig-bio/

 • Hur gör jag för att boka in de olika delarna av paketet?

  Alla instruktioner för hur du bokar och planerar in aktiviteterna finns i paketet.

 • Måste jag ha med mig paketet på plats när vi använder det?

  Vouchers, biljetter och presentkort måste du ha med dig när du använder Upplevelsepaketet. De gäller som betalning. Om dessa inte tas med kan Min Stora Dag inte stå för kostnaderna.

 • Måste alla delar i paketet användas vid samma tillfälle?

  Det skiljer sig en del mellan olika Upplevelsepaket. I de fall delarna måste nyttjas tillsammans framgår det i informationsbladet ni fick med till Upplevelsepaketet.

 • Kan vi boka till flera deltagare i paketet?

  Det är oftast inga problem. Detta gör du då själv direkt med leverantören/arrangören av aktiviteten och står då själv för eventuella merkostnader. Dessvärre kan inte Min Stora Dag hjälpa till i denna kontakt.

 • Jag väntar på ett paket med posten – kan jag redan nu börja planera för dagen?

  Nej, innan du kan boka in något måste paketet först registreras på vår hemsida här. Alla instruktioner för detta finns med i paketet.

 • Måste alltid en vårdnadshavare följa med?

  Under aktiviteten är det er egen försäkring som gäller och vårdnadshavare är ansvariga för barn under 18 år.

  Olika arrangörer kan ha olika regler för om vårdnadshavare ska vara med eller inte. Min Stora Dags policy är att minst en i sällskapet ska vara över 25 år.

 • Mitt paket innehåller en övernattning hos Scandic – vad gäller mer exakt?

  I vårt samarbete med Scandic kan vi erbjuda en natts övernattning i ett rum oavsett rumsstorlek. Detta gäller endast rum som är tillgängliga och bokas med den bokningskod du fått med paketet.

  När du söker på scandichotels.se med bokningskoden så visas de rum som går att boka med priset ”1 Voucher”. Vilka olika rumstyper som finns skiljer sig från hotell till hotell.

  En del hotell har endast rum där man kan bo maximalt fyra personer varav en är barn som sover i vuxens säng. En del hotell har större familjerum med plats för fem sängar. Dessa rum går jättebra att boka så länge de presenteras med priset ”1 Voucher”.

  När du söker efter rum och bokar på scandichotels.se så anges barn och unga mellan 13-18 år som vuxna. Även om Upplevelsepaketet exempelvis skulle gälla för två vuxna och två barn så kan du ändå boka rummet hos Scandic som fyra vuxna om barnen skulle vara mellan 13-18 år gamla.

  Hotellövernattningen gäller endast i mån av plats med bokningskoden. Därför är det alltid bra att vara ute i så god tid som möjligt. Framförallt vid storhelger och lov då hotellen snabbt kan bli fullbokade.

  Det är viktigt att hotellvouchern tas med och lämnas in i receptionen vid incheckning. Den gäller som betalning.

 • Varför är det olika giltighetstid på de olika delarna i paketet?

  Ibland kan det vara så att någon del i paketet har en längre giltighetstid än vad som står på i Upplevelsepaketet.

  Det står i dessa fall på den specifika biljetten eller vouchern. Detta beror på att vi ibland har flera leverantörer och samarbetspartners. Ni kan dock känna er trygga med att alla delar i paketet är giltiga till minst det datumet som står på framsidan av Upplevelsepaketet.

 • Kan jag förlänga giltighetstiden på paketet?

  Vi har dessvärre inga möjligheter att förlänga giltighetstiden för Upplevelsepaketet som vi delat ut. Vi strävar dock efter att ha ett giltighetsdatum som gör att man har rimlig tid på sig att kunna nyttja Upplevelsepaketet.

  Undantag kan göras om det är på grund av sjukdom eller rådande restriktioner kring covid-19. Maila oss på ansokan@msddev.inthecold.se för mer information.

 • Jag har tappat bort paketet – kan ni skicka ett nytt?

  Vouchern, biljetterna och presentkorten är värdehandlingar och går ej att ersättas i de fall som de tappas bort.

 • Jag har blivit sjuk och kan inte använda paketet – går det att förlänga eller byta ut?

  Vår ambition är att om man på grund av sjukdom inte kan nyttja sitt Upplevelsepaket inom giltighetstiden, så ska man kunna byta ut paketet mot ett likvärdigt paket med en längre giltighetstid. Detta gäller även om man på grund av rådande omständigheter och restriktioner kring covid-19 inte kan använda paketet inom giltighetstiden. Detta är dock inget vi kan garantera. Kontaktakta oss på ansokan@msddev.inthecold.se för mer information.

 • Är jag försäkrad under aktiviteten?

  Under aktiviteten och vid användandet av Upplevelsepaketet är det er egen försäkring som gäller.

Så kommer du i kontakt med Min Stora Dag

Mejla oss på ansokan@msddev.inthecold.se.

Det går också bra att ringa till oss på vardagar mellan kl. 9-16 på telefon: 08-660 50 96.

Vill du skicka något med posten gör du det till adress:

Min Stora Dag 
Hälsingegatan 47
113 31 Stockholm

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner